Prehľad návštevnosti na blogoch za marec 2007

Z Recept na život
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Práve prebieha druhý ročník. Podrobnosti nájdete na tejto stránke.

Deň otvorených dverí na slovenskom internete

Pri príležitosti akcie "Marec - mesiac internetu" som vyzval na svojich osobných stránkach svojich čitateľov, majiteľov stránok, aby zverejnili začiatkom apríla (ideálne 2.4.2007) základné informácie o návštevnosti svojho blogu/projektu. Do tohto hromadného Dňa otvorených dverí sa môže zapojiť každý majiteľ stránky. Ak ste sa rozhodli zapojiť postupujte podľa nasledovného návodu.

Ako sa zapojiť

 1. Akcia "Deň otvorených dverí na slovenskom internete" je určená pre akúkoľvek webowú stránku/projekt/blog, ktorý neporušuje svojim obsahom zákony Slovenskej republiky a dobré mravy.
 2. V období od 8.3 do 31.3. 2007 na túto stránku do sekcie ZOZNAM ZAPOJENÝCH STRÁNOK umiestnite odkaz na ta titulku vlastného projektu, ktorý chcete prihlásiť do akcie "Deň otvorených dverí na slovenskom internete"
 3. Tým sa zaväzujete, že najneskôr 3.4.2007 uverejníte na svojich stránkach informáciu o návštevnosti na prihlásenom projekte.
 4. Tým sa zaväzujete, že štatistiky ponecháte na svojich stránkach verejne prístupné minimálne do 30.4.2007 teda minimálne jeden mesiac.
 5. Povinne zverejnené informácie:
  1. TOP 5 stránok z ktorých prišli v marci vaši návštevníci.
  2. TOP 5 osobných/nekomerčných blogov/projektov, z ktorých prišli v marci vaši návštevníci formou aktívnych odkazov.
  3. Podiel jednotlivých vyhľadávačov na vašich stránkach.
  4. Zmena (nárast pokles) návštevnosti oproti marcu 2006 v percentách.
 6. Nepovinné, ale vítané informácie:
  1. Počet unikátnych návštevníkov (počítačov) za marec 2007.
  2. Počet zobrazených stránok za marec 2007.
  3. Priemerný čas, ktorý návštevník strávil v marci na vašich stránkach.
  4. Hodnota GTPR.
  5. Zoznam počítadiel, ktoré používate.

Ako sa NEzapojiť

 1. V prípade, že v apríli nemienite zverejniť horeuvedené povinné informácie, nedávajte sem odkaz na svoj projekt/blog.
 2. V prípade, že sa tu objaví odkaz na stránky, ktorých majiteľ ani po výzve (napr.cez kontakty na jeho stránke) informácie neposkytne, bude verejne pranierovaný prostredníctvom týchto stránok.
 3. V prípade, že majiteľ projektu Recept na život bude mať podozrenie, že ide o nekalé budovanie spätných odkazov, bude odkaz na stránku do zverejnenia štatistík neaktívny.
 4. O vylúčení stránok (zmazaní odkazu) z akcie "Deň otvorených dverí..." môže rozhodnúť ktorýkoľvek aktívny/registrovaný užívateľ projektu Recept na život.

ZOZNAM ZAPOJENÝCH STRÁNOK